Најавете се на вашата корпоративна сметка

Ја заборавивте лозинката? Нов корисник ? Регистрирај се

Деловна сметка

најави се

🔍

EN

X

Општи услови

Содржина на авторското право

Сите заштитени трговски марки, логоа и ознаки на услуги се прикажани и / или нерегистрирани трговски марки на нивните соодветни сопственици. Забрането е репродукција во целост или во која било форма без писмено одобрение. Сите права се задржани.

Општи услови

Информациите дадени на оваа веб-страница се само за информативни цели, затоа, корисниците / посетителите не треба да донесуваат никакви одлуки само врз основа на нив. Препорачливо е сите корисници да бараат независен стручен совет пред да донесат какви било одлуки што имаат финансиски, морални или правни импликации. Компанијата не е одговорна за какви било несогласувања или неточности во рамките на дадените информации. Компанијата може или не може да биде вистински давател на наведените услуги, од таа причина, Компанијата е одговорна само за управување со испорака на услуги во согласност со какви било договорни односи.

на МилионМајкер веб-страницата е дадена врз основа на „КАКО ШТО Е“ и „КАКО ДОСТАПНО“ без никакво застапување или одобрување и без никаква гаранција, без оглед дали е експресна или имплицитна, вклучително и не ограничувајќи се на имплицираните гаранции со задоволителен квалитет, соодветност за одредена цел, неповреда, компатибилност, безбедност и точност. Секоја одговорност што може да произлезе од вашиот пристап до и користење на нашите веб-страници, без оглед дали е од небрежност, повреда на должност или на друг начин, е исклучена во максималниот степен дозволен со закон.

Содржината на МилионМајкер веб-страницата е само за општи информации и не претставува правен или друг професионален совет. Беше преземено секоја разумна грижа за да се обезбеди дека информациите дадени на нашите веб-страници се точни и ажурирани и не можеме да прифатиме одговорност за какви било последици од кои произлегуваат од потпирање или употреба на такви општи информации како што е претходно наведено. Вашата употреба на која било од нашите веб-страници не создава адвокат / консултант / советник - клиент MillionMakers.com, ниту, пак, таквата употреба не претставува прием на правен или друг професионален совет од МилионМајкерс.com. На сите корисници на нашите веб-страници, без разлика дали корисниците се постоечки клиенти на MillionMakers.com, им се препорачува да контактираат со нас и / или да земат соодветни стручни совети пред да се посветат на какво било дело или да донесат каква било одлука во врска со бараните услуги.

Услуги за вклучување и формирање ДОО

 Услугите за формирање Инкорпорација и ДОО вклучуваат подготовка и поднесување документи за формирање до вашата држава, само врз основа на информациите обезбедени од вас за нарачување на услугата и ќе бидат доставени на ваш сопствен ризик. За доставување документи за формирање компанија до вашата држава, МИЛИОН МЕЈКЕР нема да гарантираат или да се обидат да осигурат дека информациите во документите за формирање се точни, соодветни или целосни. Исто така, ваша одговорност е да добиете и одржувате согласност пред да назначите регистриран / резидентен агент за вашата компанија. Понатаму, ние не сме одговорни за осигурување дека сите барања за основање или формирање ДОО на вашата држава се завршени, ниту сме одговорни за советување или потсетување за какви било барања или обврски, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на кои било потребни државни или федерални поднесоци, годишни извештаи, доспеани даноци. Понатаму, пред да ги користите нашите услуги, единствено ваша одговорност е да изберете Корпоративен формулар за вашата деловна активност (C-Corporation, S-Corporation, LLC, Partnership, Private Limited или Limited).

Откажување од нарачката за услуги

Ако секоја нарачка за нашите услуги е откажана откако ќе примиме плаќање, тогаш целиот износ ќе ви биде вратен, освен за 50.00 УСД за обработка. Секоја наредба делумно обработена е неповратна.

Природа на услугите

МИЛИОНИТЕ РАБОТНИЦИТЕ НЕ Е ЗАВРШНИ ПРВО МИЛИОНИ МАКЕРИ е само компанија за документирање и истражување. Информациите дадени на МилионМајкерс.com е даден само за општи цели. Веб-страница, MillionMakers.com, е во целосна сопственост и управувана од ММ ДОО. Како што е наведено погоре, ММ ДОО (вклучувајќи ги и услугите обезбедени преку МилионМајкерс.com) не е адвокатска фирма, ниту пак некој од вработените во МИЛИОНИ МАКЕРИ делува како ваш адвокат и во никој случај не треба да се толкуваат информациите дадени на оваа страница или каква било комуникација од вработен во МИЛИОНСКИ МАКЕРИ како правни совети. Покрај тоа, овие информации не се наменети и не треба да служат како замена за правни совети. Бидејќи законот постојано се менува, информациите на оваа страница не можат да се гарантираат точни, целосни или тековни. Се препорачува да видите адвокат за вашите услуги за имиграција, услуги за образование, образование, формирање на бизнис, трговски марки, деловни лиценци, финансиски консултации, услуги за недвижнини, деловни активности за продажба, или ако имате специфични прашања неодговорни на оваа страница или ако ви треба повисок степен на сигурност.

Ограничувања на штета. Претпоставка за ризици. Одрекување од гаранции.

МИЛИОНИ МАКЕДОНИ не преземаат никаква одговорност за било каква штета нанесена од вас, вклучително, но не ограничувајќи се на, грешки, пропусти, губење на податоци, доцнење во работењето или пренесување, не-испорака, бришење датотеки или е-пошта, грешки, дефекти, компјутер вируси, или прекини во услугата од кој било вид, или какво било неуспешно работење, неуспех во комуникацијата, кражба, уништување или неовластен пристап до записите, програмата, информациите или услугите на МИЛИОНИ МАКЕРИ. МИЛИОНСКИ ДЕЈНОВИ не преземаат никаква одговорност за квалитетот, точноста или валидноста на податоците / информациите собрани со користење на која било наша услуга. Користењето на информации собрани преку услугите на МИЛИОНИ МАКЕРОНИ е во опасност. Ниту еден усна совети или писмена информација дадена од МИЛИОНИ МАКЕРИ, нејзините вработени, агенти, трети лица, добавувачи, лиценци или слично, не смеат да создадат гаранција или лиценца; ниту ќе имате право да се потпрете на такви информации или совети.

Вие превземате целосна одговорност и ризик за користење на услугите на MILLION MAKERS. МИЛИОНСКИ ДЕЈНОВИ не гарантира точност или комплетност на информациите што ги содржат нејзините услуги. Услугите на милионски производители се обезбедуваат врз основа на „како што е“ и „колку што е достапно“. Ваша одговорност е да ја процените точноста, комплетноста и корисноста на сите информации и резултатите од пребарувањето дадени на нашата веб-страница или вербално соопштени од вработените МИЛИОН МАКЕРС.

Не се дадени никакви репрезентации или гаранции, изразени или имплицитни, во врска со правните или какви било други последици што се резултат на користењето на нашите услуги. Одговорноста на МИЛИОНИ МАКЕРИ од побарување што произлегува од употреба на нашите услуги е ограничено само на сумата што всушност им е исплатена на МИЛИОНИТЕ МАКЕДОНЦИ за таква употреба. Сите правни побарувања кои произлегуваат од користењето на нашите услуги ќе бидат парнирани пред судовите во Белизе

Одделно

Во случај секоја од одредбите на ова Одрекување да се смета за неизвршна, таквите одредби ќе бидат ограничени или елиминирани на минималниот степен потребен, така што овој Договор инаку ќе остане во целосна сила и ефект.

птица

Сè што треба да знаете

Имаме долгогодишно искуство во усовршување на нашата специјализација и меѓународни здруженија и партнерства за да обезбедиме одлични услуги и решенија за нашите клиенти по најмногу конкурентни цени.

Ние создаваме можности за поединци и компании да набават подобри системи, прилагодени и скроени решенија.

Се работи за ВАС. Темелно се запознаваме со вас, вашиот бизнис и вашите цели пред да разговараме за потенцијалните опции или можности.

Преку нашето огромно искуство и разни услуги што ги дава нашата компанија, ние им помагаме на поединци, семејства, бизниси и корпорации преку нашата специјализирана експертиза да се преселат, одржат, прошират и растат, ние сме добро позиционирани да ве водиме на патот кон успехот. Без разлика дали сте заинтересирани за преместување, соединување и купување или барате преоптоварување на процесите на вашата канцеларија, барате капитал или стратешки партнер или барате план за последователна сукцесија, финансиска консултација и поддршка, или барате услуги за недвижнини или услуги поврзани со имиграција или образование во странство или ИТ решенија што би можеле да ви помогнеме во сите услуги што сме таму за да ги поддржуваме

планирање на проекти

дизајн-развој

Како индивидуа или сопственик или директор на независна фирма или корпорација, сите се соочуваат со предизвик не само со процес на управување со секојдневните активности, туку, заедно со обезбедување на краткорочен и долгорочен успех за себе. Но, како што растат трошоците, така и барањата за усогласеност создаваат уште поголеми предизвици, можеби ќе останете да се прашувате како ќе продолжите да преживувате - да не спомнувам за напредување - за време на оваа нова ера, тука е и чекор напред.

Нашиот пристап по чекор - од почеток до успех

Чекор 1: Идентификувајте ги потребите на индивидуални / семејни / деловни / корпорации.
Чекор 2: Избор на најдобри можности / Опција за успешно исполнување на целите и целите.
Чекор 3: Испраќање на најдобри опции за одобрување.
Чекор 4: Ако е можно, следење на посетите на земјата, ако не веќе таму.
Чекор 5: Студија на изводливоста.
Чекор 6: Финансиски и даночни совети, доколку е применливо.
Чекор 7: Преглед и детално објаснување на можните можности.
Чекор 8: Надзор во процесот.
Чекор 9: Подготовка и доставување до надлежните органи.
Чекор 10: УСПЕХ!

Сите услуги и решенијаМногу е важно да го одберете вистинскиот партнер за вашите цели и аспирации, ние кај Милионите творци сме подготвени да се осигураме дека ќе успеете.

Нашите клиенти се наше семејство и секогаш ги издржуваме нашите клиенти со емпатија и трпеливост да се осигураме дека тие ќе успеат.
Сите услуги и решенијаМилиони производители е едношалтерско решение, ние нудиме прилагодени и скроени решенија за поединци, семејства, деловни активности и корпорации кои ви помагаат не само дома, туку и на меѓународно ниво за прашања поврзани со имиграција, имиграција на инвеститори, деловна имиграција, работни дозволи, дозвола за престој , државјанство, меѓународно образование, деловно консултантски услуги, деловни решенија, меѓународно сместување, прилагодени решенија за човечки ресурси, продажба и купување бизнис, CRM решенија, плаќање портал, формирање компанија во 98 јурисдикција, отворање банкарска сметка, регистрација на трговски марки во 119 земји со само една апликација форма, деловна лиценца, виртуелни канцеларии, виртуелни броеви, меѓународна експанзија, правни услуги, деловно вреднување, правно советување, финансиски консултации, совети за недвижнини, вртење на конзуларност, опрема и финансирање на обртни средства, соодветно внимание и усогласеност, исто така сме специјализирани за обезбедување кориснички ИТ решенија како развој на веб, Еко трговија решенија, развој на апликации, дигитален маркетинг, софтверски решенија и развој на технологија Blockchain за да именува неколку по многу конкурентни цени ..

Стартување

Нашите ИТ услуги се нудат на широк спектар на бизниси од сите типови и големини. Ние ги сервисираме следниве индустрии:

Банкарство

Банкарство

Екстернализација на деловни процеси

Екстернализација на деловни процеси

Инфраструктура и градба

Инфраструктура и градежништво

образование

образование

Храна и пијалаци

Храна и пијалаци

Здравствена заштита

Здравствена заштита

производство

производство

Хидроенергија

Хидроенергија

Осигурување

Осигурување

Информатичка технологија

Информатичка технологија

Правни услуги

Правни услуги

Патување и туризам

Патување и туризам

Петрохемикалии

Петрохемикалии

истражување и развој

истражување и развој

Финансиски Услуги

Финансиски Услуги

Крипто-индустрија

Крипто-индустрија

телекомуникации

телекомуникации

Земјоделско производство и истражување

Земјоделско производство и истражување

Автомобилот

Автомобилот

Ние нудиме услуги и поддршка во горенаведените надлежности:

 • Албанија
 • Антигва и Барбуда
 • Аргентина
 • Ерменија
 • Австралија
 • Австрија
 • Азербејџан
 • Бахамите
 • Бахреин
 • Белорусија
 • Белгија
 • Белизе
 • Боливија
 • Бразил
 • Бугарија
 • Канада
 • Чиле
 • Коста Рика
 • Кина
 • Хрватска
 • Кипар
 • Република Чешка
 • Данска
 • Доминиканска Република
 • Дубаи
 • Еквадор
 • Естонија
 • Финска
 • Фиџи
 • Франција
 • Грузија
 • Германија
 • Грција
 • Гренада
 • Хонг Конг
 • Унгарија
 • Исланд
 • Индија
 • Ирска
 • Индонезија
 • Италија
 • Јапонија
 • Казахстан
 • Кувајт
 • Летонија
 • Лихтенштајн
 • Литванија
 • Луксембург
 • Македонија
 • Малезија
 • Малта
 • Маршалските Острови
 • Маурициус
 • Мексико
 • Молдавија
 • Монако
 • Црна Гора
 • Холандија
 • Нов Зеланд
 • Норвешка
 • Панама
 • Филипини
 • Полска
 • Португалија
 • Порторико
 • Катар
 • Романија
 • Русија
 • Свети Китс и Невис
 • Саудиска Арабија
 • Србија
 • Сингапур
 • Словенија
 • Јужна Африка
 • Јужна Кореа
 • Шпанија
 • Шри Ланка
 • Шведска
 • Швајцарија
 • Тајланд
 • Турција
 • Обединето Кралство
 • Украина
 • Обединети Арапски Емирати
 • Соединетите Американски Држави
 • Уругвај

Нега на милионери

Доживејте ја разликата.

Грижа изгради се со вас на ум

Како меѓународен партнер, ние ги овластуваме нашите клиенти да растат побрзо и
многу поодржливо со тоа што ќе ве заведат на вашиот пат за раст.

Едношалтерски

Едношалтерски

Ние нудиме најразлични решенија под еден покрив, 1 партнерство за сите ваши локални или глобални потреби за раст.

Персонализирана услуга

Персонализирана услуга

Секогаш има тука за да одговори на вашите прашања, да ве поддржува во вашите цели и аспирации, помагајќи ви да заштедите време и пари.

Прилагодено пристап

Прилагодено пристап

Барањата на сите се различни, па оттука, ние секогаш дизајнираме скроени решенија за вас, за вашиот меѓународен пат за раст.

Конкурентни цени

Конкурентни цени

Надоместоците за нашите услуги се многу конкурентни, без скриени трошоци, што работи за сите, без разлика дали сте индивидуална или мала, средна или голема компанија.

Силна експертиза во индустријата

Силна експертиза во индустријата

Со текот на годините работејќи со поединци, семејства и компании, ние развивме клучни знаења во широк спектар на услуги, на меѓународно ниво.

Богатство на искуство

Богатство на искуство

Имаме тимови на искусни професионалци, здруженија и партнери за да обезбедиме големо искуство на нашите клиенти.

Квалитет

Квалитет

Ние сме партнери, даватели на услуги, адвокати, CFP, сметководители, Брокерите, финансиски експерти, експерти за имиграција и многу способни луѓе ориентирани кон резултати.

Интегритет

Интегритет

Кога се соочуваме со тешка одлука, никогаш не ги загрозуваме нашите вредности и принципи. Ние го правиме она што е правилно, а не она што е најлесно.

Глобален отпечаток

Глобален отпечаток

Им служиме на поединци, семејства и компании на меѓународно ниво, па оттука, можеме да го оправдаме и зајакнеме вашиот глобален раст.

1 точка за контакт

1 точка за контакт

Ние сме тука за да ја поедноставиме вашата релокација, раст, експанзија и неопходности со обезбедување 1 точка за контакт.

Единствена културна свесност

Единствена културна свесност

Нашето карактеристично присуство на клучните меѓународни пазари ни обезбедува, стручно локално знаење, овозможувајќи ни да ви ја понудиме најсеопфатната платформа за поддршка.

Успешни приказни

Успешни приказни

Услуги за имиграција: 22156.
Правни услуги: 19132 година.
ИТ услуги: 1000+ проекти
Сервисирање на компании: 26742.
Сè уште брои.

5.0

Рејтинг

Врз основа на 2018 прегледи